Home Contacts   ART GALLERY G'ALL   
News

images/navigatorweb.png
images/Istvanwebnew2012.png
"Mit tud Önnek nyújtani egy európai művészcsalád?"
-Gáll Gregor bronz szobrai olyan emberi értékek, olyan művészeti értékek, amelyekkel nap mint nap szívesen találkozunk.”
- “Danielle Sablon festményei mindig egy élni akarást, egy jövőbe való elmozdulást, látomást sugallnak, egy abszolút emberi, barátságos színvilággal.”
- "A gyerekek lelkivilágánál kevés izgalmasabb dolog lehet a világban, és ezt zenében hallgatni Isis Gáll hárfáján igazán nagy csoda!”.
- "Arielle Gáll-Bidoul 30 órás zongoratanfolyama meglepően sokat nyújtott."
                                 
Arielle
Isisweb2012
   "An european artists family"

- "It is for their human and artistic values that we like to meet the bronze sculptures by Gregor Gáll."

- " The paintings of Danielle Sablon, with their human and friendly colors, inspire a desire to live and suggest a vision of the future. "

- "Few things seem as exciting as the inner world of children; hearing Isis Gáll playing the harp is wonderful."

- "I got a lot with these four days piano lessons by Arielle Gáll-Bidoul.

Danielle
fleurdeconstellation
  fr  "Une famille d'artistes européens" 

- "Pour leurs valeurs humaines et artistiques, nous aimons rencontrer les sculptures en bronze de Gregor Gáll ."

- "Les peintures de Danielle Sablon, avec leurs couleurs humaines et accueillantes, inspirent une envie de vivre et suggčrent une vision du futur.”

- "Peu de choses semblent aussi palpitantes que le monde intérieur des enfants; l'écouter ŕ la harpe  par Isis Gáll

- "Ces 4 jours de cours de piano par Arielle Gáll-Bidoul m'ont beaucoup apporté."

 ART GALLERY G'ALL